Mimořádné pracovní vízum: nový způsob k zaměstnávání cizinců

Dne 31. července 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, která stanovila nový druh víza – mimořádné pracovní vízum, jako reakci na závažný nedostatek zaměstnanců v určitých odvětvích.

Cizinci (kromě státních příslušníků EU, EHP a Švýcarska) mohou v České republice pracovat, pokud jim bylo uděleno krátkodobé vízum a povolení k zaměstnání. Druhou možností je získání povolení k dlouhodobému pobytu. Například ve formě zaměstnanecké karty, která cizince opravňuje k přechodnému pobytu na dobu delší než 3 měsíce, a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána.

O udělení mimořádného pracovního víza budou moci zažádat cizinci, kterým bylo uděleno povolení k zaměstnání a jejichž pobyt bude delší než 90 dní. Možnost vydání tohoto víza bude omezena, bude určeno pouze pro určité zdrojové země, ekonomická odvětví a pro určitý objem migrace.  O jeho udělování rozhodne vláda dle aktuální poptávky na trhu práce. Platnost víza bude omezena na 1 rok bez možnosti prodloužení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *