Nemovitosti a development

  • Přední český poskytovatel financování v oblasti nemovitostí – komplexní právní poradenství týkající se významného developerského projektu v Brně (kancelářské a smíšené prostory), zahrnující mimo jiné poradenství v oblastech vztahů s nájemci, dodavateli stavby, a stavebního práva.
  • Švýcarsko-britská investiční skupina – Poradenství při realizaci významného rezidenčního projektu, zahrnující oblasti územního plánování, výstavby a poradenství v oblasti vztahů mezi investory .
  • Joint venture soukromých investorů držící brownfield areál v hodnotě 1 miliardy korun – Právní poradenství ve veškerých záležitostech týkající se obecného obchodního práva, práva nemovitostí, práva obchodních společností a financování. Poradenství v oblasti stavebního práva ve věcech územního plánu a výstavby samotné. Poradenství v oblasti vztahů mezi investory .
  • Lucemburský investiční fond – Poradenství ve veškerých záležitostech týkajících se nemovitostního portfolia fondu v regionu CEE (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko), zejména pak poradenství v oblastech regulace kapitálového trhu, práva obchodních společností (včetně koncernových vztahů), vztahů s managementem, investory, a stavebního práva .

Právo obchodních společností, fúze a akvizice

  • Investiční skupina ze Skandinávie podnikající v oblasti zdravotnictví – Poradenství ve věcech obecného obchodního práva a práva obchodních společnosti zahrnující mimo jiné poradenství v oblastech přípravy smluv, smluvních vztahů s dodavateli a regulace reklamy.
  • Společnost vyvíjející software pro výpočty betonových, ocelových a předpjatých konstrukcí a působící v regionu CEE, Německu, Švýcarsku a Beneluxu – Komplexní právní poradenství zahrnující zejména právo obchodních společností (příplatky mimo základní kapitál, organizace valných hromad, úpravu vztahů se statutárními orgány), ochranu autorských práv k software, distribuci software a společného vývoje software se zahraničními společnostmi z Německa, Velké Británie a Indie.
  • Renomovaná moravská elektromontážní společnost – Poradenství při celkové finanční restrukturalizaci společnosti. Poradenství v širokém spektru záležitostí týkajících se korporátní, obchodní a finanční agendy společnosti (změny společnosti, smlouvy s dodavateli a zákazníky, úprava vztahů se členy představenstva, atd.).
  • Významný světový dodavatel ERP systémů a dalších podnikových aplikací – Poradenství ve všech záležitostech společnosti a obchodních aktivit týkajících se střediska pro poskytování outsourcingových služeb pro Evropu a Jižní Afriku (změny společnosti, expanze společnosti v oblasti servisních linek, dočasné přesuny zaměstnanců, otázky expatriovaných zaměstnanců, bonusové programy, Smlouvy o úrovni poskytovaných služeb s řadou zemí účastnících se v programu, atd.).
  • Významná společnost zabývající se financováním automobilů, podnikové techniky a nemovitostí – Poradenství ve věcech obecného obchodního práva a práva obchodních společností.

Vymáhání pohledávek, insolvence

  • Přední český poskytovatel financování motorových vozidel – Přední český poskytovatel financování motorových vozidel: komplexní správa a vymáhání pohledávek v insolvenčních řízeních, dědických řízeních, likvidacích a exekučních řízeních (uplatňování pohledávek a nároků na vyloučení majetku, mimosoudní jednání se zúčastněnými stranami, jednání s insolvenčními správci a exekutory, incidenční spory). Nominální hodnota spravovaného portfolia pohledávek činí 300 milionů korun českých.