Haškovcová&Co. je advokátní kancelář, která nabízí všestranné a vysoce kvalifikované právní poradenství se zaměřením na oblast obchodu a podnikání.

Haškovcová&Co. se zaměřuje primárně na právní poradenství v oblastech práva nemovitostí, private equity, fúzí a akvizic, restrukturalizací, projektového financování, korporátního práva a obchodního práva obecně. Své služby a zkušenosti však nabízíme i v dalších oblastech, jako např. insolvenční právo nebo soudní spory.

Kontaktní údaje:

Haškovcová&Co.
Václavské náměstí 838/9, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Tel.: (+420) 226 807 069, E-mail: office@haskovcova.com


Informace o řešení spotřebitelských sporů:

Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 5. 2. 2016 byla mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a jeho klienty (spotřebiteli) ze smluv o poskytování právních služeb pověřena Česká advokátní komora. Pověření je založeno na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou dostupné na internetových stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/