I. Spolupráce s nakladatelstvím Sweet & Maxwell (Londýn) na publikaci Due Diligence Law and Practice, Christopher Davis

Publikace Due Diligence Law and Practice provádí čtenáře krok za krokem celým procesem Due Diligence, obsahuje témata od základních postupů a pravidel, až po úkony následující po ukončení celého procesu. Mimo jiného publikace obsahuje také strategie a tipy pro plánování procesů a jiné užitečné rady v rámci Due Diligence jak z pohledu kupujícího (společnosti), tak z pohledu prodávajícího. Publikace obsahuje příspěvky převážně z řad britských právníků, obchodních poradců a konzultantů, dále doplněné o příspěvky z České republiky, Jižní Afriky, Indie, Malajsie. Jedná se o sešitovou publikaci s volnými listy, kterou její přispěvatelé pravidelně aktualizují za účelem přinést čtenářům vždy nejnovější informace.

Thu Nga Haškovcová přispívá a odpovídá především za kapitolu týkající se České republiky, zejména pak Due Diligence proces v České republice a použití těchto procesů při fúzi a akvizici společností, jak už soukromých či kótovaných a obchodovaných na veřejných trzích. Publikace je aktualizována třikrát ročně. Thu Nga Haškovcová bude rovněž se stejnou intenzitou publikaci obohacovat o nové informace a praktické poznatky týkající se Due Diligence v České republice.

Pro více informací o této publikaci navštivte nakladatelství Sweet & Maxwell:

SWEET & MAXELL

II. Spolupráce s E-law

Počátkem roku 2011 zahájila advokátní kancelář Haškovcová&Co. spolupráci s eLAW.cz. eLAW.cz představuje portál s novinkami a publikacemi z oblasti českého práva a jeho současného vývoje.

Cílem portálu je přinést svým čtenářům ty nejnovější informace. Přispěvateli portálu jsou advokáti z prestižních advokátních kanceláří působících v České republice, kteří disponují značnými zkušenostmi a dosáhli významných výsledků. Tým advokátů kanceláře Haškovcová&Co. pravidelně přispívá k obsahu portálu svými články z okruhu její specializace, tedy zejména práva společností, práva nemovitostí, práva informačních technologií a insolvenčního práva.

Portál eLAW můžete navštívit na:

eLAW

III. Spolupráce s Getting the Deal Through, Příručka Nemovitosti, fúze a akvizice

Příručka Nemovitosti, fúze a akvizice je komplexním průvodcem zákony a předpisy upravujícími nemovitostní transakce zahrnující veřejné i soukromé fúze a akvizice. Publikace zahrnuje zej. tato témata: charakteristická struktura a procesy; konkrétní předpisy relevantní pro přeshraniční fúze a zahraniční investory; zveřejňování informací; práva akcionáře při veřejných fúzích, rizika daňové optimalizace; formy akvizicí; odpovědnost za nápravu životního prostředí; odpovědnost a due diligence; financování; činnost REIT a fondů zaměřených na nemovitosti. Tato publikace obsahuje příspěvky hlavně z Evropy, ale také z USA, Jižní Ameriky a Asie.

Advokátní kancelář Haškovcová&Co. spolupracuje s Getting the Deal Through od roku 2017 a je odpovědná za pravidelnou aktualizaci kapitoly týkající se České republiky.

Portál Getting the Deal Through můžete navštívit na: