COVID-19 – odložení plateb nájemného

Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, umožnil nájemcům odložit platbu nájemného, aniž by jim hrozila výpověď z nájmu.

Kterých nájmů se toto opatření týká?

Nájem nebo podnájem prostoru, pokud:

  1. je účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru; a
  2. slouží-li tento prostor alespoň převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen.

Pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikán.

Jak toto opatření omezuje pronajímatele?

Pronajímatel nemůže nájem jednostranně ukončit od účinnosti tohoto zákona do 31.03.2022 pouze z důvodu prodlení nájemce s platbou nájemného nebo souvisejících služeb, pokud toto prodlení nastalo:

  1. od 12.03.2020 do 30.06.2020, a
  2. převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

Jaké povinnosti plynou z tohoto opatření pro nájemce?

V případě, že má nájemce zájem využít toto opatření, musí o tom bezodkladně informovat pronajímatele a s určitostí osvědčit, že prodlení nastalo nebo nastane z důvodu opatření plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

Uhradit veškeré platby, které se v období od 12.03.2020 do 30.06.2020 staly splatnými, a to do 31.03.2022.

Pokud nájemce neuhradí všechny odložené platby do 31.03.2022, je pronajímatel
oprávněn ukončit nájem s 5denní výpovědní dobou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *