Změny v telemarketingu

Zákon č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích byl novelizován zákonem č. 374/2021 Sb. Novela byla účinná od 1. ledna 2022, ale na přizpůsobení se novému právnímu režimu zavedenému novelou byla přechodná lhůta 6 měsíců. Je tedy všeobecně známo, že novela nabyla účinnosti 1. července 2022.

Až do novely fungoval telemarketing na základě opt-out. Kdokoli by mohl být zařazen do veřejného seznamu účastníků, například telefonních seznamů. Osoby na seznamu musely uvést, že si nepřejí být kontaktovány pro marketingové účely, tj. musí se aktivně odhlásit. V opačném případě existoval předpoklad, že kdokoli na takovém veřejném seznamu by mohl být kontaktován pro marketingové účely. 

Novelou zákona o elektronických komunikacích je telemarketing povolen na základě principu opt-in.

Pouze osoby na veřejném seznamu, které jasně uvádějí, že si přejí být kontaktovány pro marketingové účely. tj. kdo se přihlásí, může být kontaktován pro marketingové účely (§ 96 odst. 1 zákona).

Zákon nerozlišuje, zda strany kontaktované pro marketingové účely jsou podniky nebo spotřebitelé, takže se bude vztahovat stejně na právnické osoby, podnikatele i na fyzické osoby. Uvedený zákaz se však vztahuje na telemarketing osob na veřejném seznamu (seznamu) vytvořeném za účelem vyhledávání podrobného kontaktu o osobě na základě jejich jména nebo případně nezbytného minimálního množství dalších identifikačních prvků.  Podle výkladu ČTU „jelikož se jedná o veřejný seznam, musí být seznam zveřejněn (v případě jeho elektronické podoby např. zveřejněním na internetových stránkách osoby poskytující seznamy účastníků), tj. zpřístupněn všem jeho potenciálním uživatelům, aby na něj bylo možné nahlížet jako na seznam účastníků ve smyslu příslušného právního předpisu„.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *