Pracovní právo

Jednou z našich hlavních specializací je pracovní právo, zaměstnanost a kolektivní vyjednávání. Své služby poskytujeme především zaměstnavatelům, kterým nabízíme komplexní právní poradenství při aplikaci pracovněprávních a souvisejících předpisů v praxi.

Našim klientům pravidelně poskytujeme poradenství týkající se veškerých forem pracovněprávní dokumentace, včetně pracovních smluv, vnitřních předpisů a dokumentace týkající se ukončení pracovního poměru. Naše služby zahrnují zejména:

  • pracovní smlouvy – uzavírání, změna a ukončování;
  • kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, jednání s odborovými organizacemi;
  • právní otázky spojené s uzavřením podniku / pobočky a organizačními změnami, hromadné propouštění;
  • řešení pracovněprávních sporů (včetně neoprávněného ukončení pracovního poměru);
  • příprava interních pracovních předpisů;
  • zaměstnávání cizinců (z EU i třetích zemí);
  • otázky veřejnoprávní regulace spojené se zaměstnáním, zdravotní a sociální pojištění; a
  • další běžné otázky pracovního práva (odměňování, převody práv, úprava pracovních podmínek, rovné zacházení, nediskriminace atd.).