Plánované změny ve spoluvlastnictví bytů

Dne 20. 2. 2019 byl poslanecké sněmovně předložen návrh novely občanského zákoníku. Novelizace by měla zjednodušit a zpřesnit některé problematické otázky bytového spoluvlastnictví.

Jednou z nejvýznamnějších změn, které by měla novela přinést, je upuštění od předkupního práva při převodu parkovacího stání. Předkupní právo spoluvlastníků bylo zavedeno novelou z roku 2018 a jeho důsledkem je, že vlastník při převodu bytové jednotky nemůže spolu s tímto bytem převést parkovací stání nabyvateli, aniž by se ostatní spoluvlastníci nebytové jednotky-garáže svého předkupního práva vzdali.  

Novela dále přináší výslovnou úpravu přechodu dluhů převodce vůči správci na nabyvatele. Nadále tak při převodu vlastnického práva k jednotce přejdou tyto dluhy výslovně spolu s jednotkou na nabyvatele. Podmínkou je, že nabyvatel mohl tyto dluhy zjistit z potvrzení správce domu a pozemku, které bude správce domu a pozemku za tímto účelem vydávat na vyžádání převodce.

V neposlední řadě se zavádí také možnost založení společenství vlastníků jediným vlastníkem všech jednotek. V takovém případě není potřeba, aby stanovy měly formu veřejné listiny. Mění se ustanovení, podle nějž pokud nebylo SVJ založeno dříve, založí je vlastníci jednotek v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Nově bude zapotřebí, aby alespoň čtyři jednotky byly ve vlastnictví čtyř různých vlastníků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.