Plánované změny ve spoluvlastnictví bytů

Dne 20. 2. 2019 byl poslanecké sněmovně předložen návrh novely občanského zákoníku. Novelizace by měla zjednodušit a zpřesnit některé problematické otázky bytového spoluvlastnictví.

Jednou z nejvýznamnějších změn, které by měla novela přinést, je upuštění od předkupního práva při převodu parkovacího stání. Předkupní právo spoluvlastníků bylo zavedeno novelou z roku 2018 a jeho důsledkem je, že vlastník při převodu bytové jednotky nemůže spolu s tímto bytem převést parkovací stání nabyvateli, aniž by se ostatní spoluvlastníci nebytové jednotky-garáže svého předkupního práva vzdali.  

Novela dále přináší výslovnou úpravu přechodu dluhů převodce vůči správci na nabyvatele. Nadále tak při převodu vlastnického práva k jednotce přejdou tyto dluhy výslovně spolu s jednotkou na nabyvatele. Podmínkou je, že nabyvatel mohl tyto dluhy zjistit z potvrzení správce domu a pozemku, které bude správce domu a pozemku za tímto účelem vydávat na vyžádání převodce.

V neposlední řadě se zavádí také možnost založení společenství vlastníků jediným vlastníkem všech jednotek. V takovém případě není potřeba, aby stanovy měly formu veřejné listiny. Mění se ustanovení, podle nějž pokud nebylo SVJ založeno dříve, založí je vlastníci jednotek v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Nově bude zapotřebí, aby alespoň čtyři jednotky byly ve vlastnictví čtyř různých vlastníků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *