Nutnost změnit předmět podnikatelské činnosti uvádějícího pouze „výrobu, živnost a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“

V roce 2021 vydal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí pod spisovou značkou  č. 27 Cdo 3549/2020, které se zabývá potřebnou srozumitelností zápisu předmětu podnikání nebo činnosti do obchodního rejstříku.

Běžnou praxí před vydáním tohoto rozhodnutí bylo, že obchodní korporace zapsaly „výroba, živnost a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ jako předmět podnikání do obchodního rejstříku a tento předmět měly i ve stanovách nebo společenských smlouvách. Nejvyšší soud však rozhodl, že tato praxe je v rozporu s platnými právními předpisy z důvodu její nejasnosti.

Podle Nejvyššího soudu, ustanovení společenské smlouvy (stanov), podle něhož je předmětem podnikání obchodní korporace „výroba, živnost a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, nesplňuje požadavek jistoty, neboť z něj není zřejmé, co je předmětem  podnikání a odpovídající výsledek nelze získat ani interpretací. Podle názoru soudu v případě, že je předmět podnikání uveden ve stanovách (společenských smlouvách) a případně zapsán v obchodním rejstříku jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, je tento zápis v rozporu s § 25 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných rejstřících a je třeba se domáhat nápravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o zápis do veřejného rejstříku, který je v rozporu s kogentním ustanovením zákona, bude oprava provedena postupem podle § 9 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících. Není-li možné nápravy dosáhnout jinak, vyzve rejstříkový soud zapsanou osobu k zajištění opravy, a pokud právnická osoba opravu ve stanovené lhůtě nezajistí, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jeho zrušení s likvidací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *