Novela zákona o dluhopisech: Kryté dluhopisy, funkce agenta pro zajištění a další podstatné změny

Od počátku tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o dluhopisech (zákon č. 307/2018 Sb.). Novela uzpůsobuje zákon tak, aby odpovídal nařízení EU o obezřetnostích požadavcích pro úvěrové instituce (CRR), ale přináší též některé další změny dopadající na širší spektrum dluhopisů.

V zákoně o dluhopisech byla nově zavedena kategorie tzv. krytých dluhopisů. Jedná se o cenné papíry emitované bankami, které jsou zajištěny nejméně do 102 % dluhu a splňují pravidla dle nařízení CRR pro krycí portfolio. Do této kategorie doposud spadaly pouze hypotéční zástavní listy jako specifický český typ dluhopisu.

V souvislosti s úpravou krytých dluhopisů je zaveden institut agenta pro zajištění, který vykonává práva ze zajištění vlastním jménem na účet vlastníků dluhopisů. Roli agenta pro zajištění bude moci zastávat též společný zástupce vlastníků dluhopisů, který nově již nebude sám muset vlastnit dluhopisy z příslušné emise. Zákon se tak vydává cestou profesionalizace. Společný zástupce a agent pro zajištění budou vykonávat svoji funkci s odbornou péčí na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků a písemné smlouvy s emitentem. Jedná se o výhradní povinné zastoupení. V jeho rozsahu nebudou moci práva vykonávat sami vlastníci ani jiní zástupci.

Novela nicméně přinesla i změny, které se vztahují na „obyčejné“ dluhopisy a mají dopad na jejich vlastníky i emitenty. Povinné náležitosti emisních podmínek byly rozšířeny o způsob uspokojení podřízených dluhopisů. Mění se podmínky pro výkon práv spojených s dluhopisem a nově je stanovena prekluzivní lhůta pro uplatnění práva na předčasné splacení u disentujících vlastníků.

Emitentům proto doporučujeme provést revizi emisních podmínek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *