Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

V souvislosti s implementací 5. AML směrnice bude poslanecká sněmovna projednávat návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Návrh“), účinnost předpokládá od 01.12.2020. Návrh v dané oblasti přináší následující změny.

Definice skutečného majitele

Návrh obsahuje vlastní definici skutečného majitele, tímto je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo která uplatňuje koncový vliv.

Pokud nelze skutečného majitele korporace určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat, je skutečným majitelem každá osoba v jejím vrcholném vedení.

Automatický průpis do evidence skutečných majitelů

Automatický průpis je novým ze způsobů, jakým je možné zapsat skutečného majitele do evidence. Pokud lze údaje o skutečném majiteli vyčíst ze systému veřejné správy budou tyto údaje automaticky zapsány do evidence.

Řízení o nesrovnalosti

Na základě řízení o nesrovnalosti bude soudu umožněno opravovat chybné údaje v evidenci. Zahajuje se ex offo na základě oznámení orgánu veřejné moci, nebo povinných osob.

Sankce

Sankce do výše 50.000,- Kč, může být udělena evidující osobě, která nezajistí zjednání nápravy zápisu údajů o skutečném majiteli ani v přiměřené lhůtě.

Sankce do výše 250.000,- Kč může být udělena v případě kdy evidující osoba zapíše chybné nebo jinak závadné údaje a následně nezjedná nápravu na základě rozhodnutí v řízení o nesrovnalostech.

Pokud není skutečný majitel zapsán v evidenci, nemůže uplatňovat své hlasovací právo a korporace má zakázáno mu vyplácet podíl na zisku.

Tento článek není právní radou. V případě zájmu o právní služby se můžete obrátit na naši kancelář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *