Aktuálně pro zaměstnavatele: Opatření přijatá v souvislosti s COVID-19

Dne 12. 3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky. Nouzový stav aktuálně platí do 11. dubna. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byla vyhlášena řada omezení a změn.

V souvislosti s uzavřením provozoven připravilo pro zaměstnavatele Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „Ministerstvo“) program Antivir, který byl vládou schválen na měsíc březen. Program obsahuje následující opatření.

Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům

Zaměstnancům, kterým byla nařízena karanténa náleží náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. K pokrytí těchto nákladů, které vzniknou zaměstnavatelům, poskytne Ministerstvo příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády

Pokud není zaměstnavatel schopen přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády, náleží jim náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Ke kompenzaci těchto nákladů Ministerstvo zaměstnavateli poskytne příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy. V současnosti je navrženo omezení této kompenzace na částku ve výši 24 800 Kč za zaměstnance.

Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců

V případě, kdy není zaměstnancům přidělována práce z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části (více než 30%) zaměstnanců, zaměstnavatel je rovněž povinen jim nahradit mzdu ve 100% výši průměrného výdělku.

Ministerstvo bude ke kompenzaci těchto nákladů poskytovat příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. V současnosti je navrženo omezení této kompenzace na částku ve výši 24 800 Kč za zaměstnance.

Režim D – Omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření u dodavatele

Dojde li k omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.

Ministerstvo poskytne zaměstnavatelům kompenzaci ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. Aktuálně je navrženo omezení na částku ve výši 12 400 Kč za zaměstnance.

Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele

Pokud klesne poptávka po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě jeho odbytu, náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku.

Ministerstvo bude zaměstnavateli poskytovat příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. V současnosti je navrženo omezení této kompenzace na částku ve výši 9 300 Kč za zaměstnance.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *