Start-up program

Start-up program je produktem advokátní kanceláře Haškovcová&Co. vytvořeným pro začínající podnikatele a nové projekty z různých ekonomických odvětví. Program může být obzvláště zajímavý pro podnikatele s technologickým a jinými obdobným zaměřením (zejména v oblasti IT/ICT, nových technických a vědeckých řešení a farmacie).

Hlavním myšlenkou start-up programu je poskytnout začínajícímu podnikateli prvotřídní právní zázemí pro realizaci jeho podnikatelského záměru za podmínek odpovídajících jeho individuálním možnostem. Cílem služby je navázat dlouhodobou spolupráci při postupném přizpůsobení obchodních podmínek potřebám klienta, jeho ekonomickému rozvoji a úspěchu start-up projektu.

Start-up program zajistí pro Vaše podnikání právní služby nezbytné pro jejich následný úspěšný rozvoj, včetně:

  • založení společnosti / pobočky v České republice a nastavení základních vnitřních mechanismů ve společnosti (rozhodování, corporate governance, vztahy mezi společníky);
  • ochrana duševního a průmyslového vlastnictví;
  • nastavení efektivních smluvních vztahů s obchodními partnery a zákazníky;
  • poradenství v oblasti pracovního práva se zohledněním potřeb začínajícího podniku;
  • zastupování v řízeních před orgány působícími na úseku regulace příslušného odvětví, a to zejména při obstarávání různých povolení souvisejících s podnikáním klienta;
  • poradenství a právní pomoc při vyjednávání s investorem;
  • právní pomoc při fundraisingu;
  • strukturování společných podniků a společných investic
  • poradenství v souvislosti s využitím vládních a evropských programů na podporu start-upů nebo středních a malých podniků.

Součástí služeb poskytovaných v rámci start-up programu je i asistence při výběru vhodného investora nebo obstarání jiného zdroje financování podnikatelského záměru v jeho počáteční či více rozvinuté fázi. V tomto ohledu Haškovcová&Co. může těžit z rozsáhlého portfolia obchodních kontaktů z českého i mezinárodního prostředí.