Soudní spory

Haškovcová&Co. poskytuje svým klientům právní pomoc při hledání vhodného řešení sporů v rámci soudního i rozhodčího řízení. V rámci této specifické oblasti mohou naši klienti vždy očekávat porozumění a schopnost právně reagovat na obchodní realitu, ze které případný spor vzejde. Haškovcová&Co. není při zastupování svých klientů ve sporech zastáncem z kontextu vytrženého právního formalismu, který bohužel v českých podmínkách nadále hraje svoji nezanedbatelnou (a negativní) roli.