Obchodní a korporátní právo

Haškovcová&Co. poskytuje právní podporu pro veškeré úkony související s korporátní agendou obchodních společností. Tým advokátní kanceláře Haškovcová&Co. nabízí právní poradenství, mimo jiné, v následujících oblastech:

  • zakládání obchodních společností;
  • správa a restrukturalizace společností a skupin;
  • zvyšování a snižování základního kapitálu;
  • organizace valných hromad;
  • zastupování v řízeních před obchodními rejstříky a orgány veřejné správy udělujícími podnikatelská oprávnění.

Dokonalá znalost místního prostředí a předchozí bohaté zkušenosti s požadavky a očekáváním zahraničních investorů činí z advokátní kanceláře Haškovcová&Co. ideálního partnera pro poskytování poradenství společnostem nově vstupujícím na český trh. Poskytujeme dále též komplexní právní poradenství ve všech obchodních záležitostech společností.

Právní tým Haškovcová&Co. má rovněž bohaté zkušenosti s přípravou „joint ventures“ (společných podnikatelských záměrů), poradenství při úpravě vztahů mezi společníky, přípravou společnických a akcionářských dohod upravujících vztahy mezi jednotlivými investory a účastníky společného podniku.

V neposlední řadě nabízí Haškovcová&Co. své služby a zkušenosti i v oblasti přípravy a vyjednávání smluv upravujících dodavatelsko-odběratelské vztahy, včetně spotřebitelských smluv.