Nemovitosti

Haškovcová&Co. poskytuje právní poradenství pro všechny typy obchodních transakcí souvisejících s nemovitostmi, zejména:

  • jejich koupi či prodej (formou share deal i asset deal);
  • právní due-diligence;
  • strukturování transakce včetně optimalizace z hlediska daní;
  • průběžné poradenství po dokončení akvizice.

Protože většina transakcí s nemovitostmi je těsně spjata s obchodním a korporátním právem, znalost těchto právních odvětví na straně našich právníků je pro naše klienty nesmírně cenná a představuje zjevnou soutěžní výhodu.

Poskytujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících se vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, developmentem a výstavbou, právem k architektonickým dílům a autorským právem, stejně tak otázkách projektového financování a správy majetku.

Svým klientům poskytujeme v souvislosti s developmentem nemovitostí rovněž právní poradenství ohledně rozličných otázek veřejnoprávní regulace, zejména pokud jde o podmínky územních rozhodnutí a stavebních povolení, investiční pobídky a evropské fondy.