Právo IT a duševního vlastnictví

Haškovcová&Co. poskytuje své služby ve všech relevantních oblastech týkajících se práva IT. Naši právníci mají zkušenosti s poradenstvím při vývoji a implementaci software, outsourcingu IT, prodeji a distribuci software.

Haškovcová&Co. si je dobře vědoma důležitosti a cennosti dat a informací vzniklých při vývoji software zaměstnanci a spolupracujícími osobami, a klade proto při své práci vždy důraz na nastavení účinného mechanismu zajišťujícího jejich ochranu a zabraňujícího jejich zneužití.

V právu IT Haškovcová&Co. dále poskytuje své služby i pro oblasti doménového práva a e-commerce. Ve spojení s našimi znalostmi a zkušenostmi z oblasti korporátního práva a M&A nabízíme poradenství při akvizicích a tvorbě strategických partnerství v oblasti IT.

V oblasti práva duševního a průmyslového vlastnictví Haškovcová&Co. nabízí své služby zejména při přihlašování a registraci ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů a užitných vzorů. Naše služby zahrnují zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví a před Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu a ve sporech souvisejících se právem duševního a průmyslového vlastnictví.