Insolvenční právo

Haškovcová&Co. si je velmi dobře vědoma vzrůstajícího významu insolvenčního práva nejen jako prostředku organizované likvidace dlužníka, ale také jako prostředku jeho restrukturalizace s cílem udržení jeho provozu a umožnění jeho následné revitalizace. Tým Haškovcová&Co. proto nabízí své služby věřitelům i dlužníkům při ochraně jejich zájmů v rámci insolvenčního řízení.