Bankovnictví a finance

V oblasti bankovnictví a financí má Haškovcová&Co. zkušenosti s právním poradenstvím při poskytování úvěrů různého typu včetně jejich zajištění. Asistujeme při akvizičním financování, refinancování, stejně tak projektovém financování.

Nabízíme své služby i v otázkách veřejnoprávní regulace a licenčních věcech souvisejících s podnikáním na kapitálových trzích, zejména pak v zastupování před příslušnými orgány dozoru nad kapitálovým trhem.

V oblasti kolektivního investování nabízí Haškovcová&Co. služby související se zakládáním investičních společností a investičních fondů (tj. různých druhů fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů). Do portfolia našich služeb v této oblasti patří též poradenství v oblastech regulace kolektivního investování a správy investičních společností a fondů kolektivního investování.