New duties for trademark owners

Novelou zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (ZOZ), došlo k implementaci směrnice EU č. 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015. Tato změna je účinná od 1.1.2019 a dotýká se zásadním způsobem i majitelů ochranných známek již zaregistrovaných.

Před novelou platilo, že po podání přihlášky Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) zkoumal dle § 6 ZOZ, jestli přihlašované označení nebylo shodné, nebo neobsahovalo shodné prvky se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky a služby. V případě, že ÚPV zjistil existenci shodné ochranné známky, měl povinnost vyrozumět o tom přihlašovatele s tím, že pro zápis takového shodného označení bylo nutné buď dodat ÚPV písemný souhlas vlastníka starší ochranné známky s registrací označení, nebo omezit rozsah kolizních výrobků a služeb. V případě, že se tak nestalo, ÚPV přihlášku shodného označení zamítl.

Upon effects of the amendment, in the case of identical elements with previously registered trade mark, the IPO does not decline such submission. In case the submission meets formal requirements, the IPO shall publish the newly applied trade mark in the IPO Bulletin. Provided that the owner of the already registered trade mark wants to prevent registration of the new trademark, it is obliged to file an objection and to pay an administrative fee in amount of CZK 1.000, within three months after such publishing. If the owner of the existing trade mark fails to do so, the IPO will register the new trade mark.

The owner of the previously registered trade mark may request that the registration of the new trademark is nulled, pursuant to section 32 of the TMA. In case the trade mark has been registered for more than 5 years, it can be additionally required to submit evidence of usage of the registered trade mark, which may further complicate its situation. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *