Směrnice MiFID II: Omezení v právní úpravě investičních zprostředkovatelů

Novela zákona o podnikání na kapitálových trzích zavedla s účinností od 1. 1. 2018 nová omezení v podnikání investičních zprostředkovatelů.

Investiční zprostředkovatel je ryze českou licencí, která je založena na výjimce z pravidel zprostředkování investic stanovených směrnicí MiFID. Licence byla velmi populární mezi drobnými podnikateli, jelikož umožňuje poskytovat některé investiční služby s mírnějšími "regulatorními" požadavky, a tedy i s nižšími počátečními náklady.

V rámci transpozice směrnice MiFID II. byly podnikatelské aktivity investičních zprostředkovatelů výrazně omezeny. Od 1. 1. 2018 mohou investiční zprostředkovatelé poskytovat pouze služby investičního poradenství a zprostředkovat pokyny bankám a obchodníkům s cennými papíry. Také se omezil okruh cenných papírů, u kterých mohou investice zprostředkovat. Ty nově nezahrnují např. akcie a dluhopisy bez prospektu.

Novela dále ukládá investičním zprostředkovatelům dodatečné formální povinnosti a požadavky, které se přibližují požadavkům na obchodníky s cennými papíry (licence harmonizovaná v EU). Licence se nově uděluje pouze na dobu 1 roku a její obnovování je zpoplatněno.